ESTELİZ estetik cerrahi ve saç ekimi alanında hizmet veren özel bir kuruluştur.
Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi uzmanı Op. Dr. Bahman Olyai ve Saç Ekimi uzmanı
Dr. Mehmet Nasır Bilbay tarafından kurulan ESTELİZ uzun yıllardan beri Estetik Cerrahi ve Saç
Ekimi alanında bir çok hastaya sağlık hizmeti vermektedir.
ESTELİZ ister yurtiçi, ister yurtdışından gelen hastalara etik ilkeler çerçevesinde teknolojik
gelişmeleri  takip ederek ve tıbbın sunduğu yenilikleri kullanarak konusunda uzman ve tecrübeli
ekiple en iyi hizmeti sunmaya hazırdır.
Estetik Cerrahi alanı saç ekiminden yüz gençleştirme ,burun estetiği ameliyatından göğüs küçültme
ve büyütme ameliyatları,göz kapağı ve çevresi ameliyatlarından yüz boyun germe işlemleri,vücudun
fazla yağlarının alınması ve karın germeden, botox dolgu madde enjeksiyonu içerecek şekilde bir
çok uygulamalardan oluşmaktadır.
Son yıllarda burun,yüz ve meme estetiği alanlarında büyük gelişmelere ve teknik yeniliklere tanık
olduk ve kendi uygulamalarımızda kullanmaya başladık. Saç ekimi konusunda tecrübeli ve uzman
kadromuzla bir seansta maksimum grefti alma ve ekme becerisini kazanıp çok sayıda başarılı
ameliyat gerçekleştirdik.
İster estetik Cerrahi, ister Saç Ekimi ameliyatlarında tek gayemiz naturel, doğal ve ameliyat olduğu belli olmayan sonuçlar yaratarak hastalarımızı mutlu etmektir.

 

MİSYONUMUZ
Öncelikle tıbbi etik kurallara uyarak insanlara kailteli hizmet sunmak, hasta haklarına saygılı,
bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek hasta memnuniyetini kazanmaktır.
VİZYONUMUZ
Mükemmel sonuçlar doğurarak, sağlıklı ve doğal sonuçlar yaratarak insanlara hizmet vermek,
devamlı ileriye yönelik çalışmalar yaparak ve yenilikler yaratarak hedefimizi yükseltmektir.

 

Bu sitenin içeriği, tıbbi ve cerrahi estetik konularında bilgi edinmek isteyen kullanıcıları bilgilendirme
amacıyla hazırlanmıştır. Sitede yer alan tüm bilgiler hiçbir zaman bir hekim tedavisinin veya
konsültasyonunun yerini alamaz. Site içeriği kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için
değerlendirilemez. Sitemizde anlatılan tüm cerrahi işlemler bilgi, yorum ve görüntüler, kişileri
bilgilendirme amaçlı olup; reklam, tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımamaktadır.
12.05.2003 tarih ve 25106 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren güzellik ve estetik
amaçlı sağlık kuruluşları hakkındaki yönetmelik gereğince, Danıştay 10. dairesinin almış olduğu
karar ile güzellik merkezlerinde, saç ekim uygulamaları dava sonuçlanıncaya kadar durdurulmuştur.
Bundan sonra Saç ekimi (Restorasyonu) uygulamaları, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık
Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında cerrahi müdahale birimi bulunan merkezlerde ve
hastanelerde yapılabilecektir."
Madde 16: Ticari reklam ve ilânların kanunlara, Reklam Kurulunca belirlenen ilkelere, genel ahlaka,
kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, dürüst ve doğru olmaları esastır.Tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı
veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye
düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları,
çocukları ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilânlar ve örtülü reklam yapılamaz. Aynı ihtiyaçları
karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal ve hizmetlerin karşılaştırmalı reklamları yapılabilir.
Reklam veren, ticari reklam veya ilânda yer alan somut iddiaları ispatla yükümlüdür. Reklam
verenler, reklamcılar ve mecra kuruluşları bu madde hükümlerine uymakla yükümlüdürler.

 

FUE yöntemi ile tek tek enseden alınan saç kökleri sakal, bıyık ve favori bölgesine ekilebilir.
Ayrıca bıyık veya sakal bölgesinde mevcut yara izlerinin kapatılması için de saç kökü ekilebilir.
Önce doğal bıyık ve sakalın sınırları çizilir ve lokal anestezi ile uyuşturulur. Alınan tekli saç kökleri
açılan mikro kanallara yerleştirilir.
Ekimden sonraki on gün içinde yaralar ve kabuklar iyileşir. Bıyık ve sakal son görünüme yaklaşık
altı - dokuz ay sonra ulaşır.
PRP (Platellet Rich Plasma)
Saç tedavi seçeneklerinin en yenisi olup saç dökülmesi sorunu için devrim niteliğinde geliştirilen
bir tedavi yöntemidir.
Bu işlem için hastadan yaklaşık 10 cc kan alınır ve özel kit içinde santrifüj edilir. Elde edilen tüm bu
Trombositler dört ayrı büyüme faktörü ve kök hücreler içerir ve hücrelerin yenilenmesi tedavisinde
etkili rol oynar.
Uygulama mezoterapi yöntemi gibi ince iğnelerle cilt altına yüzeysel enjeksiyon veya napaj tekniği
ile uygulanır. Bu uygulama bir ay arayla üç seans halinde yapılır. PRP uygulamasında hastanın
kendi kanı kullanıldığı için allerjik reaksiyon olmaz.
TOP