Erkek ve Kadın tipi saç dökülmesi ve tedavisi
Erkek tipi saç dökülmesi ve erkek tipi kelliğin, androjene (Erkeklik hormonu) bağlı ailevi bir
hastalıktır. Buna karşılık kadın tipi saç kaybı hakkında çok az şey bilinmektedir.
Erkek tipi saç kaybı sık rastlanan yaşa bağlı bir sorundur. Erkek ve kadın tipi saç kaybı sıklığı ve
şiddeti yaşla artar.
Kadın tipi saç kaybı tipi genellikle erkek tipi saç kaybı tipinden farklıdır. Nedeni ne olursa olsun her
iki tipte saç kökü değişikliği aynıdır. Erkek tipi saç dökülmesi ergenlik dönemi sonrası herhangi bir
yaşta başlayabilmekle birlikte genellikle 40 yaşından sonra ortaya çıkar. Erkek tipi saç kaybı en sık
alın ve tepe bölgesini etkiler. Kadın tipinde ise genellikle yaygın seyrelme ve alın bölge belirginlik
şeklindedir.
Saç dökülme sorunu yaşayan hastalar öncelikle saç muayenesine tabi tutulur. Bu işlem saç ekim
uzmanları tarafından yapılmaktadır. Daha sonra tedavi planı ve saç ekimi hakkında ayrıntılı bilgi
verilmekte, açıklık ve seyreklik derecesi ölçülüp, ense üzerindeki dökülmeyen saçların sıklığı
belirtilir. Saç ekimi özel donanımlı,steril konforlu operasyon odalarında yapılmaktadır. Operasyon
saç ekimi konusunda eğitimli estetik cerrah ve saç ekim uzmanları tarafından yapılmaktadır.
Ense bölgesinden sık saçlardan saç kökleri bir şerit halinde alınır (FUT yöntemi). Bu saçlar genetik
özellikleri açısından erkeklik hormonu etkisine maruz kalmazlar. Daha sonra mikro mini greft
yöntemiyle maksimum düzeyde nakil gerçekleştirilir. Saç ekiminde Başka yöntem FUE adını
taşımakta bu uygulamada ise saç kökleri tane tane enseden alınmakta daha sonra dökülen
alanlara transfer edilmektedir. Bu yöntemin en önemli avantajı ensede izin kalmamasıdır.
Operasyon genellikle 4-7 saat sürmektedir. Alınan saç  kökleri nakledilen bölgede bir ömür boyu
kalırlar, her ay uzarlar. İstendiğinde boyatılır kestirilebilirler.
FUE yöntemi ile saç ekimi dökülmemeye kodlanmış ense saçları mikromotor yardımıyla alınarak
ihtiyaç duyulan bölgere aktarılma işlemidir. FUE yönetimi ile saç ekimi mikrocerrahi işlemidir.
Estetik cerrah ve ekibi tarafından yapılması doğru olan cerrahi işlemdir. Mikromotor ve 0.7-0.8 mm
mikropunchlar yardımı ile tekli, ikili ve üçlü foliküler üniteler deriden ayrılır daha sonra açılmış olan
mikro kanallara yerleştirilir. Ekilen saçlar yerinde beslenmekte ve ömür boyu dökülmemektedir.
Saç ekimi ameliyatı Hastane ortamında ve konforlu ameliyathane koşullarında yapılmaktadır.
Bugün deneyimli ekipler tarafından bir seansta 4000 graft rahatlıkla ekilebilmektedir. Ekim
yapılacak kök sayısını bireyin saçsız alan genişliği, dönor alandaki saç sıklığı, saçların karakteristik
özelliği belirler. Bu faktörler ekilmesi gereken saç kökü sayısını ve elde edilecek kapama sonucunu
ilgilendirmektedir.
FUE saç ekimi ameliyatları saç köklerinin sayısına bağlı olarak ortalama 4-8 saat devam etmektedir.
Operasyon  3 aşamadan oluşmaktadır:
1.aşama : Operasyona hazırlık ve saç köklerinin alınması
FUE saç ekimi bugün dünyada kullanılan en son ve en modern saç ekim tekniğidir. Donör alanda iz
bırakmaması, iyileşme sürecinin hızlı olması ve doğala en yakın sonuçların alınması tekniğin avantajlarıdır. Operasyondan öncesinde saçlar makine ile bir numaraya kısaltılır. Saç traşından
sonra iki kulak arasında arka bölge ve bir miktar kulak üstü yan bölge donör alan olarak işaretlenir
ve iğne yardımı ile uyuşturulduktan sonra,mikromotor adını verdiğimiz alet ile saçlar tek tek çıkarılır.
2.aşama : Ön saç çizgisi ve kanal açma
Bu aşama operasyonun en önemli kısmını oluşturmaktadır.Ön saç çizgisini doktor, hasta ile birlikte
karar vererek doğal ve yüzün altın oranlarına uygun şekilde çizer. Doktor bu ön saç çizgisini baz
alarak zig-zaglar çizerek saçın yönlerini ve doğal açılarını vererek saç kanallarını açar.
3.aşama : Bu aşamada açılan kanalların içerisine alınan saç kökleri tek tek yerleştirilir. Özellikle
ön saç çizgisine tekli greftlerin ekilmesi görünümün doğal olmasına neden olmaktadır.
Hastalar saç ekiminden sonra iki aylık süre içinde şok dökülme sürecine girer. Yaklaşık üç ay sonra
ekilen yeni saçlar çıkmaya başlar. Altı ay – bir yıl içinde saçlar son halini alır  ve ömür boyu
dökülmez.
İnsan yüzünü oluşturan önemli organlardan bir tanesi kaşlardır. Kaşlar insanın yüz ifadesinde çok
önemli rol üstlenmektedir. Mevcut kaş konumunu değiştirerek bireyin görünümü değişebilmektedir.
Kaşların bir kısmı veya tamamı değişik nedenlerden dolayı dökülebilir. Dökülmüş olan kaşları
yeniden oluşturabilmek amacıyla kaş ekimi yapılır. Kaş ekimi ile mevcut kaş yapısı kalınlaştırılır
veya istenilen şekilde kalıcı olarak yeniden oluşturulur. Kaş ekiminin başarısında estetik cerrahın
deneyimi ve sanatsal bakış açısı son derece önem taşımaktadır.
Kaşlarının bir kısmı veya tamamını kaybeden kadın ve erkekler bu kaş ekimi ameliyatlarından
yararlanabilirler. Ayrıca kaşlarda mevcut yara izleri ve dövmeler kaş ekimi ile kapatılabilir.
Kaş ekimi lokal anestezi altında yapılmaktadır. Ense bölgesinde saç köklerinin alınacağı bölge traş
edilir. FUE yöntemi ile saçlar tek tek alınır. Daha sonra arzulanan kaş formu hasta ile estetik cerrah
arasında karar verilerek sınırlar çizilir. Daha sonra çizilen alanın içinde mikrokanallar (buruna yakın
iç tarafta yukarıya doğru kulağa doğru yaklaştıkça daha yatay şekilde adeta yelpaze şeklinde) açılır
ve tekli kökler kanallara yerleştirilir. İşlem yaklaşık 2-3 saat sümektedir.
Kaş ekiminden sonra on gün süre ile küçük kabuklar kullanılan özel losyonlar ile kaybolur. Daha
sonra ekilen kaşların büyük bölümü dökülmeye başlar ve 8 hafta sonra tekrar çıkmaya başlar.
istenilen sonuç yaklaşık altı aydan sonra ortaya çıkmaya başlar.
FUE yöntemi ile tek tek enseden alınan saç kökleri sakal, bıyık ve favori bölgesine ekilebilir.
Ayrıca bıyık veya sakal bölgesinde mevcut yara izlerinin kapatılması için de saç kökü ekilebilir.
Önce doğal bıyık ve sakalın sınırları çizilir ve lokal anestezi ile uyuşturulur. Alınan tekli saç kökleri
açılan mikro kanallara yerleştirilir.
Ekimden sonraki on gün içinde yaralar ve kabuklar iyileşir. Bıyık ve sakal son görünüme yaklaşık
altı - dokuz ay sonra ulaşır.
PRP (Platellet Rich Plasma)
Saç tedavi seçeneklerinin en yenisi olup saç dökülmesi sorunu için devrim niteliğinde geliştirilen
bir tedavi yöntemidir.
Bu işlem için hastadan yaklaşık 10 cc kan alınır ve özel kit içinde santrifüj edilir. Elde edilen tüm bu
Trombositler dört ayrı büyüme faktörü ve kök hücreler içerir ve hücrelerin yenilenmesi tedavisinde
etkili rol oynar.
Uygulama mezoterapi yöntemi gibi ince iğnelerle cilt altına yüzeysel enjeksiyon veya napaj tekniği
ile uygulanır. Bu uygulama bir ay arayla üç seans halinde yapılır. PRP uygulamasında hastanın
kendi kanı kullanıldığı için allerjik reaksiyon olmaz.
SAÇ MEZOTERAPİSİ
Saç Mezotearpisi saç kökü için gerekli vitaminler, mineraller, aminoasitler ve kan dolaşımını
düzenleyen maddeleri bir karışım halinde ince uçlu iğnelerle saçli deri içine verilme işlemidir.
İşlem yaklaşık yarım saat sürmektedir. Mezoterapi uygulamsı ile mevcut saçların dökülmesinin
engellenmesi, cansız saçların canlı ve parlak hale getirilmesi amaçlanır. Uygulama yaklaşık 7-8
seans halinde yapılmakta, ilk ay haftada bir, ikinci ay iki haftada bir, üçüncü ay ise ayda bir olarak
tekrarlanır.
Mezoterapi ince iğnelerle yapıldığından genelde ağrısız ve güvenli bir yöntemdir.
TOP